Provinciale verkiezingen en het OV

Alles over het Openbaar Vervoer in Overijssel en Gelderland en oostelijk Flevoland.
SuperGhost
Berichten: 2937
Lid geworden op: ma 28 jul 2014, 05:41

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor SuperGhost » ma 16 mar 2015, 16:05

Dat interesseert de kiezer ook niet, dus staat dat vaak niet in hun verkiezingsprogramma's.

Maar aangezien een heel aantal van deze plannen eenmalige kosten zijn, zullen velen dat waarschijnlijk willen betalen uit de miljarden die de provincie Gelderland nog op de bankrekening heeft staan. Gelderland is de rijkste provincie wat dat betreft (zo'n 5 miljard op de rekening, terwijl alle provincies bij elkaar 'maar' 15 miljard hebben).

Daarnaast zijn de provincies ook langzaam bang aan het worden dat het rijk die miljarden wil innemen, dus willen ze daar liever dan zelf snel nog investeringen mee doen.

CamilleKreemers
Berichten: 3027
Lid geworden op: vr 04 jan 2013, 20:10

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor CamilleKreemers » ma 16 mar 2015, 16:29

Ik weet denk ik al waar dat geld in mijn optiek gebruikt kan worden (alleen kijkende naar OV-verbeteringen):
  • Verbeteren Maaslijn, hun geld moet er alleen nog bij.
  • Verbeteren Doetinchem - Winterswijk - Arnhem (met dubbelspoor tussen Doetinchem en Arnhem). Hierbij denk ik dat de trein sneller kan worden gemaakt, zodat de kritische aansluiting in Arnhem verbeterd kan worden.
  • Elektrificeren alle treintrajecten, die nu nog diesel zijn. Dit zal vast exploitatieve verbeteringen brengen (lees goedkoper).
  • Eventueel het verhogen en verbeteren van de frequentie van de Tiel-Arnhem trein. Ik denk dat meer reizigers getrokken kan worden als altijd overdag een halfuursdienst geboden wordt.
  • Kijken hoe het regionale busvervoer versneld kan worden, danwel frequentie op drukke trajecten omhoog (lijn 72 en 74 gezamenlijk een kwartiersdienst?)

Ik weet niet of ik de lijn Nijmegen - Kleve wil laten openen. Ik weet wel dat Kleve eens is. Ik zou dan kijken naar eerst een (half)uursdienst en of directe elektrificatie mogelijk is.

Gebruikersavatar
flipje
Berichten: 1166
Lid geworden op: di 02 nov 2010, 10:36
Locatie: Zwolle e.o.

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor flipje » ma 16 mar 2015, 17:38

Zal ik dan maar het gedeelte Overijssel hier 'dumpen' :wink:

Overijssel

CDA
• Dienstregeling en tarieven moeten aansluiten op daadwerkelijke vraag. Daarmee kan de kostendekkendheid van het openbaar vervoer verbeterd worden.
Op het platteland moet er toegankelijk openbaar vervoer blijven, ook als dit extra geld kost - dit is van belang voor de leefbaarheid. Dit kan via reguliere bussen, maar ook via de buurtbus of nieuwe vormen van vraagafhankelijk vervoer.
• Elektrificatie van de spoorlijn Zwolle-Wierden. Dit is beter voor het milieu maar levert tegelijkertijd ook mogelijkheden om de treindienst te verbeteren. Bijvoorbeeld door in de spits een intercity te laten rijden tussen Enschede en Zwolle.
• Verbetering van de Vechtdallijnen (o.a. een nieuw perron in Hardenberg en hogere snelheden) om de treinverbindingen in Twente te verbeteren.
• Kansen moeten worden benut om een Euregionale treindienst te realiseren tussen Hengelo, Rheine en Osnabrück.
• Een betere afstemming op vertrek en aankomsttijden van trein en bus.
• Betere fietsenstallingen bij belangrijke haltes van het openbaar vervoer en het uitbreiden van het aantal locaties waar een OV-fiets geleend kan worden om het laatste stuk van halte naar bestemming af te leggen.
• Betere informatievoorziening (infomatieborden, mobiele apps, internet) om het gemakkelijk te maken om te reizen met het openbaar vervoer.


PvdA
Bereikbaarheid
• Investeren in de bereikbaarheid langs de hoofdassen van Overijssel: Noord-Zuid, Oost-West, Noordwest-Zuidoost en verbinden van de economische kerngebieden.
• Inzetten van flexibele en duurzame mix van vervoersvormen zoals de (elektrische) fiets, de (elektrische) auto, het OV en de taxi.
• Afwegen van iedere euro voor bereikbaarheid op de ‘mobiliteitsladder’; daarbij extra aandacht voor OV, (elektrische) fiets, (reis)gedrag en betere benutting van de bestaande infrastructuur.
• Optimaliseren van de vervoersstromen op het platteland zodat de bereikbaarheid van voorzieningen en kernen voor iedereen op peil blijft.
• Verbeteren van de spoorverbindingen in Overijssel, vooral Zwolle-Deventer en Zwolle-Enschede, door de frequentie te verhogen, elektrificatie, dubbel spoor/passeerstroken, en betere aansluitingen.


VVD
• Goede bereikbaarheid is van essentieel belang voor de versterking en ontwikkeling van stad en platteland. Waar mogelijk stimuleren we die, uiteraard binnen de beschikbare financiële ruimte. We maken daarbij een eigen afweging, met oog voor lokale belangen, maar leidend blijft het belang van een investering voor de gehele provincie. Daarbij kijken we naar zowel het autoverkeer als openbaar vervoer en fiets.
• Mede door de VVD wordt de spoorverbinding tussen Zwolle en Twente op dit moment verbeterd.
• 30 miljoen extra investeren in het openbaar vervoer in Overijssel. Door het versterken van de spoorlijn tussen Oldenzaal en Zutphen verbetert de verbinding met de provincies Gelderland, Brabant en Limburg.
• De VVD zet tevens in op versterking van het spoorwegknooppunt Hardenberg in de spoorwegverbinding Twente-Drenthe en de Vechtdallijnen.


SP
• Bezuinigingen op het kernnet terug draaien.
• Garantie op bereikbaarheid voor verzorgingshuizen, ziekenhuizen, scholen en bedrijventerreinen.
• Experimenteren in de provincie met gratis openbaar vervoer voor ouderen en MBO-studenten jonger dan 18 en bijvoorbeeld gratis of goedkoper OV in het weekend.

Spoor
• Er moet zo snel mogelijk gestart worden met de elektrificatie van het spoor zodat er op termijn een intercity kan rijden.
• Dubbelspoor tussen de grootste steden van Overijssel.
• Nieuwe lobby voor aansluiting van Overijsselse steden op het nachtnet.
• De provincie zou de ambitie moet hebben om aan te sluiten op het Duitse ICE netwerk.PVV
• Het huishoudboekje van het OV moet op orde komen.


Groenlinks
• Investeren in openbaar vervoer in plaats van in asfalt
• Verdubbeling van het spoor tussen Deventer en Olst
• Diesellijnen moeten worden geëlektrificeerd
• Strengere milieueisen bij het afgeven van nieuwe trein- en busconcessies
• Behoud van buslijnen in het buitengebied, geen verdere bezuinigen op het openbaar vervoer
• Stimuleren van goed toegankelijke en service-rijke overstappunten (fiets → trein, P&R)
• Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en scholen zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer en fiets
• Een betere afstemming van dienstregelingen van verschillende aanbieders


D66
• Méér vervoer op maat, en zo min mogelijk lege bussen;
• Goede aansluitingen tussen fiets, trein en bus;
• Behoud van de provinciale bijdrage aan het openbaar vervoer;
• Verdubbeling van het enkelspoor tussen Deventer en Olst op de agenda voor het meerjarenprogramma infrastructuur en transport te zetten.


Christenunie
• Samenwerking met andere provincies zoals Gelderland, Flevoland en Drenthe om te investeren in verbetering van reisinformatie en OV-marketing.
• Elektrificatie van het regionale spoor Almelo-Mariënberg; daarvoor zal intensief overleg met ProRail worden gevoerd.
• Verdere versterking van de Vechtdallijnen tussen Hardenberg en Zwolle en ontwikkeling van de stations omgeving bij Hardenberg.
• Stimuleren van OV-verbindingen over landsgrenzen heen zodat naburige steden en luchthavens aantrekkelijk en toegankelijk worden.
• Stimuleren van lokale initiatieven, zodat bewoners via regiotaxi of buurtbus aansluiting hebben op regionale bussen en treinen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeenten.
• Ontwikkelen van nieuwe stations die het gebruik van openbaar vervoer stimuleren. Overijssel heeft veel locaties met een goede vervoerswaarde, zoals Staphorst, Hengelo Westermaat, Deventer Zuid, Bathmen en Bergentheim.
• Mogelijkheid om op elk knooppunt van treinen en/of bussen een OV-fiets te kunnen huren.
• Uitbreiding van het NS-nachtnet tot buiten de Randstad, daar waar voldoende vervoersvraag is. De provincie lobbyt bij het Rijk voor een nachtnetaansluiting van Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle.


SGP
• Een goede afstemming tussen de verschillende vormen van vervoer.
• Opzetten van snelnetverbindingen, zoals vrije busbanen.
• Bevorderen van meerdere stopplaatsen in het openbaar vervoer.
• Waar noodzakelijk en mogelijk dienen paralel-wegen geschikt te worden gemaakt voor OV per bus.
• Realiseren van Parkeer en Reisvoorzieningen en fietsenstallingen.
• Opzetten en uitbreiden van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.
• Goede communicatie, voorlichting en informatie over de mogelijkheden en het nut van het openbaar vervoer in de provincie.
• Adequaat toezicht, controle en handhaving om de veiligheid in bussen en treinen te bevorderen.
• Goede communicatie en afstemming van openbaar vervoervoorzieningen.
• Absolute toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mindervaliden.

Spoor
• Bevorderen realisering stations in Staphorst en Bathmen.
• Handhaving van de bestaande halfuurdienst stoptreinen op de Twentelijn in de avonduren.
• Het elektrificeren van de overige regionale spoorlijnen in Overijssel, bij voorbeeld Almelo-Mariënberg-Hardenberg als onderdeel van de Vechtdallijnen en Oldenzaal-Zutphen, nastreven.
• De spoorlijn Zwolle-Enschede in hoog tempo elektrificeren en geschikt maken voor een kwartierdienst in de spitsuren. Dit mag geen goederenvervoer op deze lijn tot gevolg hebben.
• Grensoverschrijdend personenvervoer per trein tot station Hengelo zowel vanuit Bielefeld als vanuit Dortmund en Munster bevorderen.

Openbaar vervoer
• Openbaarvervoersvoorzieningen dienen goed te zijn, zowel de regiotaxi op het platteland als de lijndienst voor het overige streekvervoer. Ook bedrijventerreinen dienen bij voorkeur met het openbaar vervoer bereikbaar te zijn en te blijven.
• Voor de SGP is de sociale veiligheid in het openbaar vervoer een essentiële voorwaarde voor een goed functioneren van de voorzieningen.
• Daarnaast moet het openbaar vervoer ook ingezet worden om mindervaliden op een goede wijze vervoer te bieden. Rolstoeltoegankelijk openbaar vervoer is daarom een absolute must.


50+
• Belangrijk punt van aandacht is het onder druk van de tegenvallende financiën laten verdwijnen van het regionale buslijnennet in het buitengebied.Dit zal de mobiliteit van ouderen en jongeren belemmeren en met name bij ouderen ongewenste eenzaamheid bevorderen. Het organiseren van meer maatwerk op het gebied van (openbaar) vervoer dient een hoge provinciale prioriteit te krijgen.
• In de gemeente Enschede hebben 70+ers gratis openbaar vervoer. Dit is om meerdere redenen waaronder met name het doorbreken van het sociale isolement een goede zaak. De partij is van mening dat deze voorziening (die door bezuinigingen onder druk is komen te staan) in stand moet worden gehouden en zelfs naar meerder gemeenten in onze provincie moet worden uitgebreid.


Lokaal Overijssel
• Lokaal Overijssel zal zich sterk maken voor het openbaar vervoer (OV) tot in de kleinste dorpen. De grensregio is hierbij ook nadrukkelijk in beeld. Met name het vervoer met kleine bussen en het flexnet met taxivervoer zullen een kans moeten krijgen zich te ontwikkelen. Openbaar Vervoer mag wat Lokaal Overijssel betreft niet afhankelijk zijn van vrijwilligers.


Partij voor de Dieren
• Een toegankelijk en milieuvriendelijk verkeersnet Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, betrouwbaar en toegankelijk zijn.
• De provincie investeert fors in uitbreiding en onderhoud van openbaar vervoer, fietspaden, P+R-plekken, oplaadpunten voor elektrische auto’s en de veiligheid van bestaande wegen.
• Bij aanbesteding van openbaar vervoer wordt milieuvriendelijkheid een belangrijk criterium.
• De provincie bevordert de toegankelijkheid voor mensen met een beperking bij alle voorzieningen, inclusief de recreatieve voorzieningen, openbaar vervoer en overheidswebsites.
• Gedeputeerden, Statenleden en medewerkers van de provincie reizen bij werkbezoeken aan bestemmingen buiten Nederland, tot een afstand van 750 kilometer, in principe met de trein.

Gebruikersavatar
isadora
Berichten: 4477
Lid geworden op: zo 13 nov 2011, 14:14

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor isadora » ma 16 mar 2015, 18:29

flipje schreef:Zal ik dan maar het gedeelte Overijssel hier 'dumpen' :wink:

.

Nee hoor, hoeft niet voor mij.
"There are three excellent theories for arguing with women...none of them work"

waldo79
Berichten: 4929
Lid geworden op: do 13 mar 2008, 14:00
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor waldo79 » ma 16 mar 2015, 18:45

CamilleKreemers schreef:Eventueel het verhogen en verbeteren van de frequentie van de Tiel-Arnhem trein. Ik denk dat meer reizigers getrokken kan worden als altijd overdag een halfuursdienst geboden wordt.
Zelfs als er elk half uur wordt gereden zal het rustig blijven. Het Betuwse deel is in niets te vergelijken met Doetinchem-Arnhem, omdat daar de spoorlijn door verstedelijkt gebied loopt en het Betuwse nogal landelijk is.

De halfuursfrequentie loopt nu van 6.30-9.30 en van 15.00-18.30 uur; afgelopen december is een extra slag vanuit Ah om 14.59 uur toegevoegd.
Mij best :)

SuperGhost
Berichten: 2937
Lid geworden op: ma 28 jul 2014, 05:41

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor SuperGhost » ma 16 mar 2015, 20:43

Ze moeten ook eens kijken hoe ze die lijn zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken. De voorgestelde stations in Echteld en Valburg kunnen daar zeker wel aan bijdragen (mits Hemmen-Dodewaard dan wel wordt gesloten en het busnet van Rivierenland beter aangepast wordt op de treindienst).

Het verplaatsen van station Kesteren naar de hoofdstraat zoals iemand hier voorstelde zou ook geen verkeerde zijn.

flipje schreef:PVV
• Het huishoudboekje van het OV moet op orde komen.
Hahahahahahaha, typisch PVV weer: een einddoel roepen maar geen enkel (reëel) idee hebben hoe je er moet komen. :')

Gebruikersavatar
Meltrain
Berichten: 14783
Lid geworden op: wo 12 mar 2008, 21:29
Locatie: Rotterdam (Lombardijen)

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor Meltrain » di 17 mar 2015, 13:39

fogeltje schreef:Op de Hanzelijn heb je volgens mij een vrij grote groep doorgaande reizigers die sowieso nooit in de bus gezeten zouden hebben omdat ze vanuit noorden komen en met de trein richting Utrecht gaan. Voor de Hanzelijn ging dat altijd via Zwolle, nu kunnen ze doorsteken door Flevoland.

Ik denk dat je Amsterdam / Schiphol bedoelt i.p.v. Utrecht. :wink: Zwolle - Utrecht gaat immers nog steeds gewoon via de Veluwelijn (langs Harderwijk).
Terug naar het onderwerp: Enschede - Gronau is in 2001 heropend en is een groot succes. Zoiets zou voor Nijmegen - Kleve ook kunnen.

Bee schreef:Ik zou graag zien dat ze in Nijmegen hun dode paarden eens gingen begraven in plaats van ze steeds weer opnieuw voor te stellen. Serieus, iedereen kan toch zien dat die tram een dood paard is. Het stinkt nog erger dan een verzameling voeten na het voltooien van de vierde etappe van de vierdaagse, zo dood is dat paard.

Heb je ook nog argumenten voor je stelling?
Je zet het nu neer als een feit, maar daar overtuig je niet mee.
I'm more into trains than training and my favourite sport is transport.
Dagelijks reiziger Rlb - Asa.

starx
Berichten: 607
Lid geworden op: wo 26 feb 2014, 00:25

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor starx » di 17 mar 2015, 14:07

SuperGhost schreef:
flipje schreef:PVV
• Het huishoudboekje van het OV moet op orde komen.
Hahahahahahaha, typisch PVV weer: een einddoel roepen maar geen enkel (reëel) idee hebben hoe je er moet komen. :')

Haha, ik ben al blij dat de PVV ooit nog van plan is om een huishoudboekje op orde te brengen. Laat Wilders dat ook maar eens zeggen over de rijksbegroting XD.

Het dubbelspoor Olst-Deventer dat veel partijen voorstaan vind ik wel opvallend. Ik denk dat iedereen hier er wel voorstander van is, maar moet de provincie deze "ontbrekende schakel" wel betalen. Het is immers nationaal spoor.

Ik zie wel mogelijkheden als deze verdubbeling er komt: stations in Zwolle Zuid en Deventer Noord en dan een aparte stoptrein op Zwolle-Deventer. Deze stoptrein kan dan nog eventueel worden doorgetrokken naar Zutphen en dan kan Eefde ook een station krijgen. Deze plannen hoeven er niet morgen te komen, maar zijn wel een mooie stip op de horizon.


Nog wat betreft Gelderland: ik denk dat ze goed aan doen om die miljarden te investeren. De rente is historisch laag en het voorkomt dat het Rijk de miljarden afroomt om de eigen begroting op orde te krijgen. Met een investering van een paar honderd miljoen kun je al een hoop verbeteren aan het regionale spoor. Ook worden met name elektrificaties snel terugverdiend.

Gebruikersavatar
visgraat
Berichten: 794
Lid geworden op: vr 13 mei 2011, 23:13

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor visgraat » di 17 mar 2015, 15:20

Partijen zouden ook aan moeten geven waar ze van plan zijn te snijden als dat nodig is. Vooral de SP is hier goed in het voorstellen van dure plannen en zelfs een experiment voor gratis OV voor bepaalde doelgroep. Wat is het nut van gratis OV voor een bepaalde doelgroep als je ook kan inzetten op betaalbaar OV? Voor de rest zijn zaken als doortrekking van Valleilijn naar Arnhem en intercitystatus Harderwijk en Barneveld Noord volgens mij helemaal geen zaken waar de provincie zeggenschap over heeft. Ze kunnen dat wel vinden. En blijkbaar hebben ze in geval van de intercitystatus meer oog voor lokale reizigers dan doorgaande reizigers, want vooral Barneveld Noord echt iets waarop het grote deel van Oost-Nederland nu niet op zit wachten. Hoezo kansrijk? Als het zo kansrijk is, was NS daar wel aan het lobbyen.

SuperGhost
Berichten: 2937
Lid geworden op: ma 28 jul 2014, 05:41

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor SuperGhost » di 17 mar 2015, 15:53

Inderdaad, Twente zal op die zeer lange reis die 2 minuutjes inderdaad zeer hard voelen :')

Dat zullen ze natuurlijk nauwelijks merken. Dan kunnen ze beter die vrij lange stop in Deventer inkorten en dan blijft de reistijd alweer gelijk. Als er VIRM (of NID) ingezet zou worden, dan is die lange stop om te kunnen koppelen/splitsen ook niet meer nodig. Daarnaast hoeft NS ook niet de Twentse IC er te laten stoppen, maar kan ook alleen de IC die tot Deventer rijdt er stoppen. Dan hebben de Twentse reizigers er sowieso geen enkele minuut last van.

De reistijdwinst voor de Gelderse Vallei kan tot wel ongeveer 30 minuten bedragen, dus een vrij logische afweging van Gelderland. Dat soort reistijdwinsten zijn vrijwel nergens meer te boeken, zeker niet tussen grotere plaatsen als waar we het nu over hebben (logisch, die worden meestal direct doorgevoerd vanwege de enorme winst). Vergeet niet dat het niet alleen voor Voorthuizen, Lunteren en Barneveld geldt, maar ook voor de verbinding tussen Apeldoorn en de Gelderse steden Ede en Wageningen.

Je hebt verder gelijk dat de provincie over deze zaak en die van doortrekking naar Arnhem + IC-station Harderwijk geen directe invloed heeft, maar het is wel aan de provincie om daar voor te lobbyen, want anders komt dat er natuurlijk niet. Juist doordat de provincie en de regio blijft lobbyen heeft er al voor gezorgd dat er in de Tweede Kamer ook al partijen voor deze zaken zijn. Als de provincie er zich niet hard voor maakt, dan zal 'Den Haag' er ook waarschijnlijk niet over nadenken, omdat ze dan denken dat de regio er zelf niet eens op zit te wachten.

Gebruikersavatar
Berk-24
Berichten: 327
Lid geworden op: vr 19 dec 2014, 12:24
Locatie: Nijmegen

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor Berk-24 » di 17 mar 2015, 16:54

Tussen Apeldoorn en Ede rijdt buslijn 108 die nog een aardig strakke route rijdt. Verder zou ik een buslijn tussen Barneveld Centrum en Apeldoorn inleggen zodat er helemaal geen station hoef te komen bij Barneveld Noord aan de lijn naar Apeldoorn.

Verder vind ik wel dat Harderwijk door meer treinen bedient moet worden, maar een stop door de Noord-Oost trek ik in twijfel.

Gebruikersavatar
Daniel
OVNL-beheerder
Berichten: 32830
Lid geworden op: zo 09 mar 2008, 16:29
Locatie: Amersfoort
Contacteer:

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor Daniel » di 17 mar 2015, 18:53

SuperGhost schreef:De reistijdwinst voor de Gelderse Vallei kan tot wel ongeveer 30 minuten bedragen, dus een vrij logische afweging van Gelderland. Dat soort reistijdwinsten zijn vrijwel nergens meer te boeken, zeker niet tussen grotere plaatsen als waar we het nu over hebben

Hoe kan je 30 minuten reistijdwinst boeken als je nu al een redelijk goede aansluiting vanuit de Valleilijn op de ICs richting de Randstad hebt in Amersfoort? Ik kom op hooguit 5 minuten (de opvolgtijd tussen de Valleilijn en de bewuste IC)
Schapekop in de Keistad
Dagelijks Amersfoort - Veenendaal-De Klomp en weer terug...

Mijn foto's: https://www.flickr.com/dbleumink/

Ardan
OVNL-beheerder
Berichten: 10998
Lid geworden op: wo 10 jun 2009, 21:52
Locatie: Deventer
Contacteer:

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor Ardan » di 17 mar 2015, 19:00

Niet richting Randstad, maar richting Apeldoorn ;)

0318
Berichten: 61
Lid geworden op: ma 19 jul 2010, 11:47

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor 0318 » di 17 mar 2015, 19:03

Daniel schreef:
SuperGhost schreef:Hoe kan je 30 minuten reistijdwinst boeken als je nu al een redelijk goede aansluiting vanuit de Valleilijn op de ICs richting de Randstad hebt in Amersfoort? Ik kom op hooguit 5 minuten
Je spaart je tweemaal de afstand Barneveld Noord - Amersfoort uit (2×14 min). Alle extra tussengelegen stops (Stroe, Apeldoorn-West) komen daar natuurlijk wel bij, als je niet precies bij een van die haltes moet zijn.

Daarom wat mij betreft niet zozeer een kandidaat voor een extra stoptrein, maar meer voor standaard 4× een snelle trein laten rijden tussen Amersfoort en Apeldoorn, waarvan er 2 op Barneveld Noord stoppen. Die kan evt. ook door via Zutphen naar Arnhem, zodat Arnhem - Apeldoorn en Arnhem - Amersfoort ook sneller en overstapvrij worden, nog twee andere wensen in deze provincie. Maar ja, kernnet hè.

Gebruikersavatar
Daniel
OVNL-beheerder
Berichten: 32830
Lid geworden op: zo 09 mar 2008, 16:29
Locatie: Amersfoort
Contacteer:

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor Daniel » di 17 mar 2015, 19:09

Maar waarom gelijk een trein? Er wordt notabene nu nog nieteens een rechtstreekse busverbinding aangeboden tussen Barneveld en Apeldoorn buiten wat scholierenritten. Die zou je toch minstens als eerste verwachten als er een grote reizigersvraag is.
Schapekop in de Keistad
Dagelijks Amersfoort - Veenendaal-De Klomp en weer terug...

Mijn foto's: https://www.flickr.com/dbleumink/

Gebruikersavatar
Berk-24
Berichten: 327
Lid geworden op: vr 19 dec 2014, 12:24
Locatie: Nijmegen

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor Berk-24 » di 17 mar 2015, 19:49

0318 schreef:
Daniel schreef:
SuperGhost schreef:Hoe kan je 30 minuten reistijdwinst boeken als je nu al een redelijk goede aansluiting vanuit de Valleilijn op de ICs richting de Randstad hebt in Amersfoort? Ik kom op hooguit 5 minuten
Je spaart je tweemaal de afstand Barneveld Noord - Amersfoort uit (2×14 min). Alle extra tussengelegen stops (Stroe, Apeldoorn-West) komen daar natuurlijk wel bij, als je niet precies bij een van die haltes moet zijn.

Daarom wat mij betreft niet zozeer een kandidaat voor een extra stoptrein, maar meer voor standaard 4× een snelle trein laten rijden tussen Amersfoort en Apeldoorn, waarvan er 2 op Barneveld Noord stoppen. Die kan evt. ook door via Zutphen naar Arnhem, zodat Arnhem - Apeldoorn en Arnhem - Amersfoort ook sneller en overstapvrij worden, nog twee andere wensen in deze provincie. Maar ja, kernnet hè.

Tussen Arnhem en Apeldoorn rijden snelbussen die sneller zijn dan dat de trein ooit is. Er hoeft echt geen trein tussen beide plaatsen die nota bene omrijdt te komen. Sterker nog, ik zie liever dat de s17800 in de daluren terug gaat naar een uursdienst (wel in Apeldoorn aansluiten op de s140/s1500) en dat er in plaats daarvan meer bussen komen naar Arnhem Presikhaaf (293) en Zwolle (201) met een goede aansluiting op de IC naar Groningen. Ik denk dat daar Apeldoorn veel beter mee af is dan ieder half uur een trein naar Zutphen.

Gebruikersavatar
visgraat
Berichten: 794
Lid geworden op: vr 13 mei 2011, 23:13

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor visgraat » di 17 mar 2015, 19:55

Stel dat de IC Deventer - Amsterdam zou stoppen in Barneveld Noord, dan halen ten eerste de reizigers Zwolle - Deventer - Apeldoorn hun overstap niet meer, omdat je eerder weg moet uit Deventer. De aansluiting in Apeldoorn wordt krapper. De doorgaande IC Twente - Schiphol / Den Haag kan niet met 2 a 3 minuten minder af anders hadden ze dat zo wel gepland.

Het betekent dat je rit Apeldoorn - Ede-Wageningen via Barneveld Noord ongeveer 50 minuten wordt. Dat is precies net zo lang als de bus er over doet. Omgekeerd wordt een treinrit zelfs een rit van ruim 1 uur en 5 minuten. Alleen voor Barneveld (e.o.), lijkt me onvoldoende om een stop te rechtvaardigen, omdat er inderdaad nauwelijks reizigers zijn. De gebieden zijn niet zo op elkaar gefocust.

En Stroe een dorp met een kleine 1.600 inwoners; daar laat je toch geen trein voor stoppen? Bathmen dat meer dan drie keer zo groot is en waar gewoon een sprinter langs rijdt, heeft zelfs geen station...

SuperGhost
Berichten: 2937
Lid geworden op: ma 28 jul 2014, 05:41

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor SuperGhost » di 17 mar 2015, 20:00

Berk-24 schreef:Tussen Apeldoorn en Ede rijdt buslijn 108 die nog een aardig strakke route rijdt. Verder zou ik een buslijn tussen Barneveld Centrum en Apeldoorn inleggen zodat er helemaal geen station hoef te komen bij Barneveld Noord aan de lijn naar Apeldoorn.
Waarom een hele nieuwe buslijn inleggen (erg duur) terwijl er al een trein langs rijdt. Dat is gewoon onnodig veel geld uitgeven (elk jaar weer!). Vergeet niet dat die bus op Barneveld en Voorthuizen na dan door niemandsland rijdt, letterlijk parallel aan de spoorlijn. Daar is een buslijn niet voor bedoeld, daar heb je dan de trein voor.

Wat betreft lijn 108: die is erg langzaam, ondanks die vrij strakke route. Omreizen via Arnhem en lijn 231 is slechts 10 minuten langzamer. Een verbinding via Barneveld Noord zou veel sneller zijn dan lijn 108. Daarnaast rijdt lijn 108 ook infrequent, omdat buiten de forenzen Ede-Apeldoorn er te weinig reizigers zijn en daardoor buiten de spits een lage frequentie rijdt en dat schrikt ook die forenzen af. Ook zo'n hele lange busrit zien velen niet zitten.

0318 schreef:Alle extra tussengelegen stops (Stroe, Apeldoorn-West) komen daar natuurlijk wel bij, als je niet precies bij een van die haltes moet zijn.

Daarom wat mij betreft niet zozeer een kandidaat voor een extra stoptrein, maar meer voor standaard 4× een snelle trein laten rijden tussen Amersfoort en Apeldoorn, waarvan er 2 op Barneveld Noord stoppen...
Stroe zie ik ook niet zitten, dat levert veel te weinig reizigers op en daarvoor zou je een sprinter moeten inleggen, terwijl met Barneveld Noord de intercity's voldoen. Stroe zelf kan nooit een sprinter rechtvaardigen (sterker nog: een bus niet eens). Apeldoorn West kan alleen als er een terugsteek via Apeldoorn komt vanaf Amersfoort/Barneveld. Dat terugsteken kost niet zo veel tijd (in tegenstelling dus tot Barneveld-Amersfoort-Apeldoorn) en kan prima als eindpunt dienen voor de stoptreinen uit Enschede en Zutphen. Verder met je eens dat 2 van de 4 IC's laten stoppen op Barneveld Noord meer dan voldoende is (dat kunnen dus de IC's zijn die tot Deventer rijden, waarbij de Twentse IC dan alleen 's avonds en in het weekend er hoeven te stoppen, net zoals de IC Nijmegen-Den Helder dus doet met Driebergen-Zeist)

Daniel schreef:Maar waarom gelijk een trein? Er wordt notabene nu nog nieteens een rechtstreekse busverbinding aangeboden tussen Barneveld en Apeldoorn buiten wat scholierenritten. Die zou je toch minstens als eerste verwachten als er een grote reizigersvraag is.
Rechtstreeks niet, maar wel met zeer goede overstap in Voorthuizen (2 minuten). Dat die busverbinding niet rechtstreeks is of frequenter is ook meer dan logisch. Als je vanaf Barneveld naar Apeldoorn wil, dan is zelfs de enorme omweg via Amersfoort (44-47 minuten) nog sneller als via die busverbinding (56-57 minuten). Die bus zal die reizigers dus niet trekken, want het is veel minder comfortabel (mensen zitten liever in een trein dan in een bus, al helemaal bij zulke lange ritten) én minder snel dan via Amersfoort nu is.

sirvinniei
Berichten: 2263
Lid geworden op: vr 04 okt 2013, 08:27
Locatie: Amsterdam

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor sirvinniei » di 17 mar 2015, 20:11

Berk-24 schreef:Tussen Arnhem en Apeldoorn rijden snelbussen die sneller zijn dan dat de trein ooit is. Er hoeft echt geen trein tussen beide plaatsen die nota bene omrijdt te komen. Sterker nog, ik zie liever dat de s17800 in de daluren terug gaat naar een uursdienst

Ja, de s17800 is belachelijk in de avonduren. Er zijn redelijk wat reizigers tussen Apeldoorn en Zutphen, maar bij de stations daartussen wordt (bijna) niet in of uitgestapt. Ik snap niet waarom die trein tot zo laat nog 2x per uur blijft rijden. Laat 'm dan 1x per uur rijden of 1x per uur als sneltrein en 1x per uur als stoptrein.
SuperGhost schreef:Wat betreft lijn 108: die is erg langzaam, ondanks die vrij strakke route. Omreizen via Arnhem en lijn 231 is slechts 10 minuten langzamer. Een verbinding via Barneveld Noord zou veel sneller zijn dan lijn 108. Daarnaast rijdt lijn 108 ook infrequent, omdat buiten de forenzen Ede-Apeldoorn er te weinig reizigers zijn en daardoor buiten de spits een lage frequentie rijdt en dat schrikt ook die forenzen af. Ook zo'n hele lange busrit zien velen niet zitten.

Maar 108 is de enige mogelijkheid om zonder overstap van Ede in Apeldoorn te komen. Reizigers (waaronder ik als ik naar het noorden moet) hebben vaak de voorkeur voor een verbinding zonder overstap, ook als die ietsjes langer duurt.
Ik heb geen onderschrift

CamilleKreemers
Berichten: 3027
Lid geworden op: vr 04 jan 2013, 20:10

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor CamilleKreemers » di 17 mar 2015, 20:49

Is het dan niet mogelijk om te kijken of lijn 108 versneld kan worden?

Gebruikersavatar
Berk-24
Berichten: 327
Lid geworden op: vr 19 dec 2014, 12:24
Locatie: Nijmegen

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor Berk-24 » di 17 mar 2015, 21:05

Enigste versnelling wat ik kan bedenken is om lijn 108 langs Hoenderloo in plaats van door Hoenderloo te laten rijden.

De grootste vertraging zit hem voornamelijk in de Otterloose knoop en de aansluitgarantie op lijn 105.

CamilleKreemers
Berichten: 3027
Lid geworden op: vr 04 jan 2013, 20:10

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor CamilleKreemers » di 17 mar 2015, 21:17

Als je tussen Otterlo en Apeldoorn 5 minuten eraf snoepen kan, kun je ook een bus uitsparen.

MdJ
Berichten: 4330
Lid geworden op: wo 12 mar 2008, 21:47
Locatie: Vleuterweide

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor MdJ » di 17 mar 2015, 21:20

Maar je bedient Hoenderlo niet. En dat is toch wel een redelijk dorp om iig een bediening te hebben... (waarbij dit best in Oost NL / Idee'en topic mag, dit heeft weinig met de verkiezingen te maken...)
Bij twijfel: gebruik beton.

sirvinniei
Berichten: 2263
Lid geworden op: vr 04 okt 2013, 08:27
Locatie: Amsterdam

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor sirvinniei » di 17 mar 2015, 21:33

Berk-24 schreef:Enigste versnelling wat ik kan bedenken is om lijn 108 langs Hoenderloo in plaats van door Hoenderloo te laten rijden.

De grootste vertraging zit hem voornamelijk in de Otterloose knoop en de aansluitgarantie op lijn 105.


Dan zou je lijn 108 iets later moeten laten vertrekken en alleen 107 moeten laten wachten, die heeft toch een minder verbindende functie.
Ik heb geen onderschrift

Pim-AllianceB95
Berichten: 967
Lid geworden op: ma 27 sep 2010, 22:27

Re: Provinciale verkiezingen en het OV

Berichtdoor Pim-AllianceB95 » di 17 mar 2015, 22:06

Je kunt misschien het beste heel Gelderland reorganiseren en de knopen alleen in de meest relevante richtingen te bieden, maar goed.


Terug naar “OV in Oost-Nederland”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten