‘DB schrapt alle nacht- en autotreinen’

Voor ontwikkelingen in het openbaar vervoer in het buitenland.
Gebruikersavatar
Z2N
Berichten: 7019
Lid geworden op: Za 10 Mar 2012, 23:51
Locatie: Apn

Re: ‘DB schrapt alle nacht- en autotreinen’

Berichtdoor Z2N » Vr 15 Jul 2016, 15:47

Dat klopt, maar het punt was dat de subsidie per 1 juli zou vervallen. In de zomermaanden zijn de nachttreinen echter ook voor de SNCF rendabel, dus rijden ze nu nog iig tot begin september. Wat er daarna gebeurt is onzeker, er is een debat gaande over hoe de te schappen treinen privaat geëxploiteerd zouden kunnen worden, maar voordat er ook maar iets gebeurt zijn de revisietermijnen van de bestaande Corail-rijtuigen overschreden. Dat zou dan ook al snel een probleem worden voor de verbindingen die nog wel behouden blijven bij de SNCF (Parijs - Briançon/Rodez/Latour-de-Carol).
Journey of a night time

Flickr!

Gebruikersavatar
Z2N
Berichten: 7019
Lid geworden op: Za 10 Mar 2012, 23:51
Locatie: Apn

Re: ‘DB schrapt alle nacht- en autotreinen’

Berichtdoor Z2N » Vr 22 Jul 2016, 17:53

Nog even een kleine update uit Frankrijk: de Franse overheid heeft een nieuw contract met de SNCF getekend voor de onrendabele langeafstandstreinen die onder het Trains d’Equilibre du Territoire-contract vallen. Daarin staat dat de SNCF de nachtverbindingen Parijs – Briançon en Parijs – Rodez/Latour de Carol moet behouden en moet voorzien van vernieuwd materieel, de nachtverbinding Parijs-Hendaye behouden moet blijven tot de opening van de LGV Sud Europe-Atlantique in 2017, en de verbinding Parijs-Nice een jaar uitstel van executie krijgt, tot het einde van de zomer van 2017.
Journey of a night time

Flickr!

ICE105
Berichten: 288
Lid geworden op: Ma 19 Dec 2011, 15:34

Re: ‘DB schrapt alle nacht- en autotreinen’

Berichtdoor ICE105 » Vr 29 Jul 2016, 22:13

ÖBB zoekt nog wat rijtuigen, vandaag was de deadline om in te schrijven met een bieding. Helaas is uit de beschrijving niet af te leiden of het gaat om nieuwe rijtuigen of 2e handsjes die nodig zijn om half december te kunnen starten met de extra nachttreinen.

Oostenrijk-Wenen: Passagierswagons voor spoorwegen

2016/S 121-215685

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie
I.1)Naam en adressen
ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft
Am Hauptbahnhof 2
Wien
1100
Oostenrijk
Contactpersoon: ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft
E-mail: ernst.grafinger@pv.oebb.at
NUTS-code: AT13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://personenverkehr.oebb.at/
I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.auftrag.at
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp
II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung über die Konstruktion, Herstellung und Lieferung von Reisezugwagen für den Tag- und Nachtverkehr.

Referentienummer: 327/xxx/2016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34622200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Der Leistungsgegenstand besteht in der Konstruktion, Herstellung und Lieferung von Standard-Reisezugwagen mit einer Länge von ca. 26 Metern und einer max. Geschwindigkeit von 200km/h für den Verkehr in Österreich, Deutschland, Schweiz und Italien: – Lieferung von Reisezugwagen mit Nacht-Ausstattung – Lieferung von Standard-Reisezugwagen für den Tagverkehr – Lieferung von Multifunktions-Reisezugwagen mit Niederfluranteil – Lieferung von Steuerwagen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:
Der Ausschreibungsgegenstand dieses Vergabeverfahrens ist die Vergabe einer Rahmenvereinbarung über die Konstruktion, Herstellung und Lieferung von Reisezugwagen für den Tag- und Nacht-Fernverkehr mit ca. 26 Metern Länge und einer max. Geschwindigkeit von 200km/h wie in den Teilnahmeunterlagen näher beschrieben. Der Leistungsgegenstand besteht in der Konstruktion, Herstellung und Lieferung von Standard-Reisezugwagen mit einer Länge von ca. 26Metern und einer max. Geschwindigkeit von 200km/h für den Verkehr in Österreich, Deutschland, Schweiz und Italien: – Lieferung von Reisezugwagen mit Nacht-Ausstattung – Lieferung von Standard-Reisezugwagen für den Tagverkehr – Lieferung von Multifunktions-Reisezugwagen mit Niederfluranteil – Lieferung von Steuerwagen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:
Optionale Verlängerungsmöglichkeit der Rahmenvereinbarung um weitere 5 Jahre (60 Monate).

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 7
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
Siehe Teilnahmeunterlagen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:
Optionale Verlängerung der Rahmenvereinbarung; technische Optionenliste in der 2. Stufe des Verfahrens.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
Siehe Teilnahmeunterlagen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:
Siehe Teilnahmeunterlagen.

IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2016
Plaatselijke tijd: 12:00

Bron: http://ted.europa.eu

Gebruikersavatar
Daniel
OVNL-beheerder
Berichten: 32246
Lid geworden op: Zo 09 Mar 2008, 16:29
Locatie: Amersfoort
Contact:

Re: ‘DB schrapt alle nacht- en autotreinen’

Berichtdoor Daniel » Vr 29 Jul 2016, 22:17

ICE105 schreef:Helaas is uit de beschrijving niet af te leiden of het gaat om nieuwe rijtuigen of 2e handsjes die nodig zijn om half december te kunnen starten met de extra nachttreinen.

Hoezo niet?

über die Konstruktion, Herstellung und Lieferung von Reisezugwagen

Er staat toch duidelijk fabricage genoemd in de omschrijving van de opdracht. Dat moet dus wel nieuwe rijtuigen betreffen, anders hoef je ze niet meer te bouwen :wink:
Schapekop in de Keistad
Dagelijks Amersfoort - Veenendaal-De Klomp en weer terug...

Mijn foto's: https://www.flickr.com/dbleumink/

Gebruikersavatar
Z2N
Berichten: 7019
Lid geworden op: Za 10 Mar 2012, 23:51
Locatie: Apn

Re: ‘DB schrapt alle nacht- en autotreinen’

Berichtdoor Z2N » Vr 29 Jul 2016, 22:35

Het was al eventjes duidelijk dat er een order voor nieuwe slaaprijtuigen van de ÖBB aan zat te komen, eerder waren ook al beelden verschenen van nieuwe slaapcapsules die de ÖBB aan het overwegen was. Sowiezo is het prettig dat de ÖBB het licht gezien heeft met zijn nachtnet, dat uitbreidt, groeit in reizigersaantallen en winst maakt. Zo kan het dus ook. :)
Journey of a night time

Flickr!

henrivanderweijden
Berichten: 77
Lid geworden op: Do 02 Jul 2009, 10:41

Re: ‘DB schrapt alle nacht- en autotreinen’

Berichtdoor henrivanderweijden » Di 02 Jan 2018, 21:05

Heeft er iemand eng idee waar de voormalige DB dubbeldeksslaaprijtuigen zijn gebleven? Deze zijn inmiddels zo'n 3 jaar geleden buiten dienst gesteld en hebben een tijd in Berlin gestaan maar daar staan ze nu niet meer.

Gebruikersavatar
Z2N
Berichten: 7019
Lid geworden op: Za 10 Mar 2012, 23:51
Locatie: Apn

Re: ‘DB schrapt alle nacht- en autotreinen’

Berichtdoor Z2N » Di 02 Jan 2018, 21:36

Ik zou beginnen met zoeken bij Basel Bad, daar stond al een hele tijd oud CNL-mat. Al is het ook mogelijk dat er al wat gesloopt is, het materieel had last van corrosie.
Journey of a night time

Flickr!

henrivanderweijden
Berichten: 77
Lid geworden op: Do 02 Jul 2009, 10:41

Re: ‘DB schrapt alle nacht- en autotreinen’

Berichtdoor henrivanderweijden » Di 02 Jan 2018, 21:50

Bij Basel Bad stond vanmorgen niets zichtbaar. Maar er stond vrij veel Matrieel dus had geen goed overzicht.
Zal volg week eens opletten! Bedankt voor je reactie.

ICE105
Berichten: 288
Lid geworden op: Ma 19 Dec 2011, 15:34

Re: ‘DB schrapt alle nacht- en autotreinen’

Berichtdoor ICE105 » Wo 03 Jan 2018, 00:23

Ga eens in Mukran kijken, volgens https://www.drehscheibe-online.de/foren ... 31,5939485
staat dit er
61 85 76-90 300-8(WLABm171.1) 12.07.16
61 85 76-90 301-6(WLABm171.1) 12.07.16
61 85 76-90 302-4(WLABm171.1) 12.07.16
61 85 76-90 306-5(WLABm171.1) 12.07.16
61 85 76-90 307-3(WLABm171.1) 12.07.16
61 85 76-90 314-9(WLABm171.1) 12.07.16
61 85 76-93 201-5(WLBm172.3) 12.07.16
61 85 76-93 303-9(WLABm171.3) 12.07.16
61 85 76-93 311-2(WLABm171.3) 12.07.16
61 85 76-93 318-7(WLABm171.3) 12.07.16
61 85 76-93 319-5(WLABm171.3) 12.07.16
61 85 76-93 320-3(WLABm171.3) 12.07.16
61 85 76-93 326-0(WLABm171.3) 12.07.16
61 85 76-94 200-6(WLBm172.0) 12.07.16
61 85 76-94 203-0(WLBm172.0) 12.07.16
61 85 76-94 204-8(WLBm172.0) 12.07.16
61 85 76-94 206-3(WLBm172.0) 12.07.16
61 85 76-94 207-1(WLBm172.0) 12.07.16
61 85 76-94 208-9(WLBm172.0) 12.07.16
61 85 76-94 220-4(WLBm172.0) 12.07.16
61 85 76-94 223-8(WLBm172.0) 12.07.16
61 85 76-94 224-6(WLBm172.0) 12.07.16
61 85 76-94 308-7(WLABm171.0) 12.07.16
61 85 76-94 310-3(WLABm171.0) 12.07.16
61 85 76-94 312-9(WLABm171.0) 12.07.16
61 85 76-94 313-7(WLABm171.0) 12.07.16
61 85 76-94 315-2(WLABm171.0) 12.07.16
61 85 76-94 317-8(WLABm171.0) 12.07.16

Dichter bij huis in Hamm:
61 85 06-93 210-1(WLBm172.3) 12.07.16
61 85 06-93 213-5(WLBm172.3) 12.07.16
61 85 06-93 222-6(WLBm172.3) 12.07.16
61 85 76-90 304-0(WLABm171.1) 12.07.16
61 85 76-90 305-7(WLABm171.1) 12.07.16
61 85 76-94 205-5(WLBm172.0) 12.07.16
61 85 76-94 225-3(WLBm172.0) 12.07.16
61 85 76-94 226-1(WLBm172.0) 12.07.16
61 85 76-94 309-5(WLABm171.0) 12.07.16

henrivanderweijden
Berichten: 77
Lid geworden op: Do 02 Jul 2009, 10:41

Re: ‘DB schrapt alle nacht- en autotreinen’

Berichtdoor henrivanderweijden » Wo 03 Jan 2018, 12:16

Bedankt voor je reactie. Zal vrijdag even opletten als ik langs Hamm kom. Jammer dat ze niet meer rijden. Had deze week de ÖBB-versie en vind t heerlijke rijtuigen. Goede rijeigenschappen en heerlijk stil.

Gebruikersavatar
Suus
Berichten: 40539
Lid geworden op: Ma 17 Mar 2008, 17:42
Locatie: Delfshaven

Re: ‘DB schrapt alle nacht- en autotreinen’

Berichtdoor Suus » Wo 03 Jan 2018, 12:18

De DB-dubbeldeksnachtrijtuigen die buiten dienst zijn gesteld werden door de reizigers juist niet comfortabel gevonden. Ze zijn ook van een ander type dan de dubbeldekkers die naar de ÖBB zijn overgegaan.
Rame à l'approche

henrivanderweijden
Berichten: 77
Lid geworden op: Do 02 Jul 2009, 10:41

Re: ‘DB schrapt alle nacht- en autotreinen’

Berichtdoor henrivanderweijden » Wo 03 Jan 2018, 12:25

ÖBB en DB rijtuigen zijn bij mijn weten exact hetzelfde. Deze zijn verdeeld toen DACH-hotelzug werd opgeheven.

Gebruikersavatar
Z2N
Berichten: 7019
Lid geworden op: Za 10 Mar 2012, 23:51
Locatie: Apn

Re: ‘DB schrapt alle nacht- en autotreinen’

Berichtdoor Z2N » Wo 03 Jan 2018, 17:29

Nou helpt het wel dat de ÖBB zijn rijtuigen een renovatie gegeven heeft, de DB is daar niet meer aan toe gekomen.
Journey of a night time

Flickr!


Terug naar “OV in het buitenland”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten