Pagina 1 van 1

European railways unveil joint technical strategy

Geplaatst: Wo 12 Feb 2014, 11:30
door Thom91
European railways unveil joint technical strategy

Afbeelding

EUROPE: An outline of the technical requirements needed to support 'a successful railway of the future' was published on February 11 by the 'Railway Operating Community', which brings together those European train operators and infrastructure managers who are members of CER, EIM and UIC.

Co-ordinated by UIC, the Rail Technical Strategy Europe is intended to complement the Challenge 2050 vision document prepared by the ROC members in 2013. Although it is 'not a research agenda', it is intended to sit alongside the Shift2Rail research initiative in helping to shape the evolution of Europe's railways.

Challenge 2050 addressed the issues facing Europe's railways from the perspective of stakeholders, passengers, freight shippers and suppliers, with the key challenges grouped under three main pillars: policy, technical and services. RTSE in turn addresses the technical requirements which 'will enable the sector to exploit its opportunities to satisfy customer requirements'.

Bron en meer

Re: European railways unveil joint technical strategy

Geplaatst: Wo 12 Feb 2014, 21:51
door Aking
EUROPA: Een overzicht van de technische eisen die nodig zijn voor het ondersteunen van een succesvolle spoor van de toekomst 'werd gepubliceerd op 11 februari door de' Railway Operating Gemeenschap ', die deze Europese spoorwegmaatschappijen en infrastructuurbeheerders die lid zijn van CER, EIM elkaar brengt en UIC.

Gecoördineerd door UIC, wordt de Rail technische strategie Europa bedoeld om de Challenge 2050 visiedocument door de ROC-leden bereid in 2013 te vullen. Hoewel het 'niet een onderzoeksagenda', is het de bedoeling om naast de Shift2Rail onderzoek initiatief in het helpen om de ontwikkeling van de spoorwegen in Europa vorm te geven.

Challenge 2050 ingegaan op de problemen van Europese spoorwegen vanuit het perspectief van de belanghebbenden, passagiers, expediteurs en leveranciers vracht, met de belangrijkste uitdagingen gegroepeerd onder drie pijlers: beleid, technische en diensten. RTSE beurt dan weer de technische voorschriften waaraan 'de sector in staat zal stellen om haar kansen te eisen van de klant te voldoen exploiteren'.

http://translate.google.nl