Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Post hier al je plannen voor verbetering van het OV. Ook wilde plannen mogen hier gepost worden.
Obus
Berichten: 1111
Lid geworden op: ma 31 mar 2014, 13:14

Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Obus » wo 10 dec 2014, 13:13

Beste allemaal,

De Zeeuwse Lijn is een bijna 75 kilometer lange spoorlijn tussen Roosendaal en Vlissingen. Het is de enige spoorverbinding met de provincie Zeeland. Ooit was deze lijn zeer belangrijk vanwege de bootverbindingen met Engeland vanaf Vlissingen, tegenwoordig is het vooral een nevenlijn die haar bestaan dankt aan het goederenvervoer vanaf/naar de haven van Vlissingen. In dit topic stel ik een grondige omvorming van de Zeeuwse Lijn tot hogesnelheidslijn voor.

-----

Probleemstelling

Het passagiersvervoer op de Zeeuwse Lijn heeft in mijn ogen last van de volgende twee problemen:

-De intercity (die op alle stations stopt - in wezen dus een stoptrein) is traag: de 75,5 kilometer tussen Roosendaal en Vlissingen worden afgelegd in 1u01, hetgeen resulteert in een gemiddelde snelheid van 74,3 km/u. Ter vergelijking: Venlo - Deurne, waar ook een intercity rijdt die op alle stations stopt, rijdt gemiddeld 80,5 km/u.
Deze traagheid is inherent aan de vele stops. De spoorlijn Leeuwarden - Zwolle bewijst dit: de trage intercity, die op alle tussengelegen stations stopt, gaat gemiddeld 87 km/u. De doorgaande intercity, die alleen te Heerenveen en Steenwijk stopt, rijdt gemiddeld 104,7 km/u, een verschil van 11 minuten.

-De Zeelandlijn functioneert alles behalve optimaal als het om reizigers gaat. Uit de meest recente schattingen (zie Treinreiziger.nl) blijkt dat er dagelijks 25083 in- en uitstappers zijn op alle stations tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. Deze reizigers worden bedient door 72 treinen (zie HAFAS). In het extreme geval dat alle instappers naar de Randstad (of Roosendaal) reizen en alle uitstappers hiervandaan komen en er dus geen enkele reiziger dubbel geteld is, komt dit neer op 348,4 reizigers per trein. Dit is echter niet realistisch, omdat er echter ook regionaal vervoer plaatsvindt. Een gemiddelde van 200 à 250 reizigers per trein ligt meer voor de hand. En dat is niet erg best voor een VIRM met zes bakken, een trein met 666 zitplaatsen.
Daarnaast leert rekenwerk dat de vier kleinste stations die ooit eerder met sluiting zijn bedreigd, te weten Arnemuiden, Kapelle-Biezelinge, Krabbendijke en Rilland-Bath, samen slechts 1657 in- en uitstappers tellen, oftewel slechts 6,6% van het totaal aantal reizigers. Deze stations hebben echter dezelfde bediening als alle andere stations op de Zeeuwse Lijn!
Tot slot zijn er ook grote verschillen tussen de intercitystations (Vlissingen, Middelburg, Goes, Kruiningen-Yerseke en Bergen op Zoom). Zo telt Kruiningen-Yerseke 928, Vlissingen 2589, Middelburg 5153, Bergen op Zoom 6781 en Goes 7110 reizigers. Dit lijstje is opmerkelijk. Goes, qua reizigersaantallen het belangrijkste station van de Zeelandlijn, telt slechts 26.920 inwoners. De stad Vlissingen (dus niet de gemeente) telt ca. 33.000 inwoners, maar het station telt slechts 2589 reizigers. Station Souburg, dat de dorpen West- en Oost-Souburg bedient (samen ca. 11.500 inwoners), telt dan nog eens 865 reizigers.

Met andere woorden: de Zeeuwse lijn is traag en de functioneert slecht.

-----

Mijn voorstel

Legenda bij onderstaand kaartje:
1 - Sluiting stations Arnemuiden, Kapelle-Biezelinge, Kruiningen-Yerseke, Krabbendijke en Rilland-Bath voor intercityverkeer. Bouw nieuw station Vlissingen ter hoogte van Sloeweg;
2 - Aansluiting op HSL-Zuid ter hoogte van Lage Zwaluwe;
3 - Ombouw spoorlijn Lage Zwaluwe - Roosendaal voor snelheden tot 200 km/u;
4 - Ombouw spoorlijn Bergen op Zoom - Middelburg voor snelheden tot 200 km/u.

Afbeelding

Mijn voorstel houdt in dat de intercity van Lelystad naar Zeeland wordt omgevormd naar een hogesnelheidslijn. Dit om het vervoer naar Zeeland aanzienlijk te versnellen en zodoende ook aantrekkelijker te maken. Om dit te bewerkstelligen dienen de punten gerealiseerd te worden:

a) Een aansluiting op de HSL-Zuid te komen tussen Kijfhoek en Lage Zwaluwe. Er wordt niet meer gestopt te Rotterdam Blaak en Dordrecht. Het is opmerkelijk dat is deze verbinding niet bij de bouw van de HSL-Zuid is gerealiseerd. Men achtte een aansluiting naar Breda nodig, maar men liet de reizigers naar Zeeland, West-Brabant en België (via de Benelux) in de kou staan. De bouw van zo'n boog (die echt niet goedkoop zal zijn) levert gok ik zo'n acht minuten reistijdwinst op, hetzelfde als de poot naar Breda. Dit staat echter nog los van de winst die behaald kan worden door de hogesnelheidstreinen.

b) Een ombouw van de spoorlijnen Lage Zwaluwe - Roosendaal en Bergen op Zoom - Middelburg om deze geschikt te maken voor 200 km/u. Deze twee lange trajecten zijn grotendeels recht, op enkele flauwe (en minder flauwe) bochten na. Vanzelfsprekend komen er dan ook intercity's met een maximumsnelheid van 200 km/u. Ik gok op een totale reistijdwinst (inclusief HSL-Zuid) van zo'n 20 minuten. Vanwege de korte afstanden is het niet verstandig om Roosendaal - Bergen op Zoom en Middelburg - Vlissingen ook om te bouwen, de reistijdwinst zou hier werkelijk miniem zijn.

c) Er zal door de intercity niet meer gestopt worden op de stations Arnemuiden, Kapelle-Biezelinge, Kruiningen-Yerseke, Krabbendijke en Rilland-Bath. Deze stations zijn gewoonweg te klein voor een intercitydienst. Kruiningen-Yerseke is een twijfelgeval, maar het gebrek aan belangrijke nevenvervoerslijnen (bijv. vervoer naar Zeeuws-Vlaanderen) geeft voor mij de doorslag. Deze stations worden weliswaar niet meer bediend door de IC, ze kunnen wel open blijven: door de stoptreindienst uit het Hoofdrailnet te verwijderen, kan een stoptreindienst als concessie worden aangeboden. De stations blijven dus wel open. Er kan ook nog een leuke reistijdwinst door de stoptreinen worden geboekt door met materieel te rijden dat snel optrekt en afremt (met een VIRM gaat dat niet zo goed). Een station als Bergen op Zoom Zuid zou dan ook eenvoudig geopend kunnen worden. Wel zal er, gezien de relatief lage vraag, mogelijk slechts een uursdienst worden aangeboden. Voor de intercity ligt de reistijdwinst op ca. twee minuten per station, dus in totaal acht minuten (+2 minuten vanwege nieuw station in Vlissingen).

d) Bouw van een nieuw station Vlissingen (het huidige gelijknamige station wordt hernoemd naar Vlissingen Haven) ter hoogte van de Sloeweg. De twee andere stations van Vlissingen trekken relatief weinig reizigers. Vooral station Vlissingen is in mijn ogen een probleem: het station ligt ver uit de stad, is slecht bereikbaar en leeft o.a. van de fast ferry naar Breskens. De bouw van een nieuw, veel centraler gelegen station dat ook nog eens veel bereikbaarder is, zou grote groepen nieuwe reizigers aan kunnen trekken. Op het stationsplein komt o.a. het nieuwe busstation en een Kiss&Ride. Voor de bussen neemt de reistijd af, ze zijn zo op de Sloeweg/A58. De Kiss&Ride faciliteert het wegbrengen. Aan de overkant komt een (long-stay) beveiligde parking, naar Frans TGV-station model. Hier kunnen auto's voor kortere en langere tijd geparkeerd worden. Dit soort faciliteiten zouden ook geplaatst moeten worden rond de andere hoofdstations.

Afbeelding

-----

De kosten en baten
De volgende getallen zijn slechts ter indicatie en dus níet 100% kloppend. Ze zijn bedoeld om een overzicht te geven van voor- en nadelen om daarna een goede afweging te kunnen maken.

Kosten

Aansluiting bij Lage Zwaluwe op HSL-Zuid
€ 300 mln - (schatting gebaseerd op spoorboog Meteren)

Upgrade 59,6 km spoor
€ 1 mld - (schatting gebaseerd op internet)

Nieuw station Vlissingen
€ 300 mln - (schatting gebaseerd op het nieuwe Rotterdam Centraal)

Aanschaf HSL-treinen
€ 300 mln - Schatting gebaseerd op aanschaf Fyra

Overige kosten
€ 100 mln (zoals uitbaten stoptreinconcessie, studiekosten, rapportagekosten, etc.)

TOTAAL: € 2.000.000.000

Geldelijke baten

Meer reizigers tussen Rotterdam Centraal en Vlissingen
Bijvoorbeeld: dagelijks +10.000 reizigers (niet geheel onrealistisch) met gemiddelde uitgave van € 10,- geeft omzetstijging van € 100.000 per dag, € 36,5 miljoen per jaar, € 1,82 mld in 50 jaar
(een extra stijging is mogelijk als er een toeslag berekend zou worden)

Hogere rentabiliteit Zeeuwse Lijn

Maatschappelijke baten

Kortere reistijd Rotterdam Centraal - Vlissingen (nu 1u43)
20 minuten door 200 km/u
8 minuten door spoorboog HSL
8 minuten door overslaan stations
= 36 minuten tijdwinst, nieuwe reistijd dus 1u05)

Betere bereikbaarheid Zeeland en West-Brabant

Milieubaten (minder mensen nemen de auto)

Economische baten (werkgelegenheid, economische groei, voordelen opwaardering voor goederenvervoer)


Mijn conclusie: de baten wegen zeker op tegen de kosten. Maar jullie mogen natuurlijk zelf een andere afweging maken.

-----

Overig: mogelijke dienstregelingen

2x/u ICd = Lls - Alm - Asdz - Shl - Rtd - Rsd - Bgn - (Krg) - Gs - Mdb - (Vss) - Vs - (Vsh)
1x/u Sp = (Bd - Etn -) Rsd - Bgn - Bgnz - Rb - Kbd - Krg - Bzl - Gs - Arn - Mdb - Vss - Vs - Vsh

+ ter compensatie van de weggevallen intercity langs Dordrecht, Den Haag, Lelylaan, Amsterdam Centraal naar Flevoland:
2x/u IC = Ddr - Rtb - Rtd - Sdm - Dt - Gv - Laa - Ledn - Shl - Asdl - Ass - Asd - Alm (- Lls - Zl)

() = twijfelgeval

-----

En tot slot: Obus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van bovenstaande gegevens, informatie en tekst.
De mortuis nil nisi bene

Bakpapier
Berichten: 1203
Lid geworden op: di 08 jul 2014, 15:46

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Bakpapier » wo 10 dec 2014, 13:26

Bezwaren:

2 miljard uitgeven voor een zeer beperkte reistijdwinst naar een perifere regio. Gaat niet gebeuren. De ICd gaat namelijk rijden via Breda, waardoor de hsl naar roosendaal dan alleen nut zou hebben voor Zeeland.... De infrastructurele aanpassingen kunnen dus gewoon al niet. Is ook totaal niet nodig, want anders dan veel andere sporen voldoet het spoor in Zeeland qua capaciteit. Indien er nog een hsl via Roosendaal zou rijden zou het nog wellicht kunnen, maar ook daarvoor is de investering te hoog.

Een nieuw station vlissingen staat al langer op het wensenlijstje van vlissingen. Het probleem is dan echter de haven. Dit nieuwe station zou veel te dicht op de haven liggen, en ook te dicht op Souburg (al zou je dat kunnen sluiten maar dan is de vraag wat je ermee opschiet). En een station bij de haven schrappen zou vernietigend zijn voor de veerdienst naar Breskens.

Goes trekt veel meer reizigers dan Vlissingen (en volgens mij ook dan Middelburg) omdat het veel meer een busknooppunt is. Alles in Zeeuws Vlaanderen, noord beveland en schouwen is afhankelijk van station Goes.

De zeeuwse lijn trekt best veel reizigers, maar vooral tijdens de spits. Dan zitten die 6 bakken virm echt bomvol !

Behalve de Randstad is Zeeland ook op brabant gericht. Naar Brabant rijdt geen rechtstreekse trein (meer). Je kunt in de spits echt wel de ic roosendaal-zwolle door laten rijden naar Goes en/of Vlissingen. Dan kun je altijd (binnen en buiten de spits) een paar bakken afkoppelen van de VIRM uit de randstad, dit gebeurt dan te Roosendaal. De overige reizigers zitten dan immers al in de zwolle-ic.

Jef400
Berichten: 4912
Lid geworden op: ma 06 jun 2011, 18:46

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Jef400 » wo 10 dec 2014, 15:50

Het is een leuk probeerseltje. Maar om miljarden uit te geven voor een halfuurtje tijdwinst in combinatie met het verwijderen van een verbinding Zeeland-Brabant vind ik onzin. Ik zou persoonlijk maar twee dingen doen.

1: De IC naar Vlissingen, een keer per uur laten eindigen in Roosendaal. Wanneer deze doorgaat zou ik deze alleen laten stoppen op Kruiningen-Yerseke, Goes, Middelburg en de Vlissingse stations.
2: Ik zou de stoptrein weer in het leven roepen. Met snel op en afremmend materieel. Deze stopt op alle stations, en rijdt in de spits 2x/uur en buiten de spits 1x/uur.

Ik denk dat je dan het probleem ondervangen hebt. Stoptrein Zeeland kan aanbesteed worden in mijn ogen.
De oorzaak is belangrijker dan het gevolg.

Gebruikersavatar
Suus
Berichten: 42311
Lid geworden op: ma 17 mar 2008, 17:42
Locatie: Delfshaven

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Suus » wo 10 dec 2014, 15:59

Elke cent die wordt uitgegeven aan het treinverkeer van/naar/in Zeeland maar tegelijkertijd tot gevolg hebben dat voor een deel van de reizigers de situatie verslechterd is mijn inziens een cent teveel.

In het bovenstaande plan lees ik teveel verslechteringen van het aanbod, waaronder de sluiting/afwaardering van een aantal treinstations en het wegvallen van een aantal gevraagde intercityverbindingen zoals Roosendaal - Dordrecht en Roosendaal - Rotterdam Blaak. Daar komt nog bij dat door het openblijven van treinstations in Zeeland er zwaar in het busvervoer is geschrapt. Het doorvoeren van al deze plannen is dus geld verbranden om een groot aantal reizigers weg te jagen, de leefbaarheid van het platteland te verkleinen en voor een zeer beperkt aantal reizigers een peperdure reistijdwinst van nog geen tien minuten te geven.
Rame à l'approche

Obus
Berichten: 1111
Lid geworden op: ma 31 mar 2014, 13:14

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Obus » wo 10 dec 2014, 16:43

Bee schreef:Elke cent die wordt uitgegeven aan het treinverkeer van/naar/in Zeeland maar tegelijkertijd tot gevolg hebben dat voor een deel van de reizigers de situatie verslechterd is mijn inziens een cent teveel.

We hebben het hier over 6,6% van alle reizigers. Het enige dat er voor hun verandert is dat de trein maar één keer per uur tot Bd rijdt. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken, voor de over-overgrote meerderheid wordt het OV stukken beter en dat gaat ten koste van één verbinding per uur van een kleine groep. De nog overblijvende verbinding gaat dan overigens wel stukken vooruit; met snel materieel kan er een aanzienlijke tijdwinst geboekt worden.

Bee schreef:In het bovenstaande plan lees ik teveel verslechteringen van het aanbod

Ik lees er maar één.

Bee schreef:waaronder de sluiting/afwaardering van een aantal treinstations

Geen enkel station wordt gesloten en een paar kleine stations krijgen één verbinding per uur minder, terwijl de overgebleven trein er wel flink op vooruit gaat.

Bee schreef:wegvallen van een aantal gevraagde intercityverbindingen zoals Roosendaal - Dordrecht en Roosendaal - Rotterdam Blaak

Roosendaal - Dordrecht krijgt al een overkill door twee sprinters per uur. Voor Rotterdam Blaak reis je via Rotterdam Centraal met de ICd en mèt reistijdwinst.

Bee schreef:Daar komt nog bij dat door het openblijven van treinstations in Zeeland er zwaar in het busvervoer is geschrapt.

Ik herhaal: geen station wordt gesloten.

Bee schreef:geld verbranden om een groot aantal reizigers weg te jagen

Niet overdrijven, het gaat hier om 6,6%. Dat is toch echt niet 'een groot aantal'.

Bee schreef:de leefbaarheid van het platteland te verkleinen

Ik herhaal: geen station wordt gesloten. De kwaliteit van de sprinter gaat er bovendien flink op vooruit. Daarnaast is het Zeeuwse platteland is volgens mij één grote krimpregio, je kunt die 'paar overgebleven oma's' geen twee intercity's per uur blijven aanbieden.

Bee schreef:en voor een zeer beperkt aantal reizigers

100% - 6,6% = 93,4%
Dat is heel wat anders dan 'een zeer beperkt aantal'.

Bee schreef:een peperdure reistijdwinst

Ervan uitgaande dat mijn project 2 mld euro kost, komt de kostprijs per minuut reistijdwinst neer op 55,6 miljoen euro. Dat is in mijn optiek niet peperduur.

Bee schreef:reistijdwinst van nog geen tien minuten te geven.

Kun je die bewering even staven a.u.b.? Ik kom namelijk na een onderbouwde berekening uit op 36 minuten.

JeffreyMeijer schreef:Maar om miljarden uit te geven voor een halfuurtje tijdwinst in combinatie met het verwijderen van een verbinding Zeeland-Brabant vind ik onzin.

Die 'miljarden voor een halfuurtje tijdwinst' zijn ook uitgegeven voor Rotterdam - Breda, waar de winst een heel stuk kleiner is dan 36 minuten terwijl ook die verbinding miljarden heeft gekost. Daarnaast snap ik niet wat je bedoeld met het verwijderen van een verbinding Zeeland - Brabant, die verbinding wordt juist beter doordat de sprinter door gaat rijden naar Breda.

JeffreyMeijer schreef:1: De IC naar Vlissingen, een keer per uur laten eindigen in Roosendaal. Wanneer deze doorgaat zou ik deze alleen laten stoppen op Kruiningen-Yerseke, Goes, Middelburg en de Vlissingse stations.
2: Ik zou de stoptrein weer in het leven roepen. Met snel op en afremmend materieel. Deze stopt op alle stations, en rijdt in de spits 2x/uur en buiten de spits 1x/uur.

Dit was de oude situatie en daar was inderdaad op zich niets mis mee. Maar vanwege de concessie-eisen van het HRN 2015-2030 is de NS verplicht ieder station 2x per uur te bedienen. Aanbesteden zou dan een oplossing zijn. Verder zie ik graag dat de sprinter naar Bd gaat rijden, dat zou een aanzienlijke verbetering van de as Zeeland - Brabant betekenen.

Bakpapier schreef:2 miljard uitgeven voor een zeer beperkte reistijdwinst naar een perifere regio.

Zie hierboven voor mijn repliek.

Bakpapier schreef:De infrastructurele aanpassingen kunnen dus gewoon al niet.

Waarom niet? Een boogje bij Lage Zwaluwe is mogelijk hoor.

Bakpapier schreef:Is ook totaal niet nodig, want anders dan veel andere sporen voldoet het spoor in Zeeland qua capaciteit.

Het gaat hier niet om capaciteitsuitbreiding, maar om ombouw naar 200 km/u. De capaciteit is inderdaad meer dan voldoende.

Bakpapier schreef:waardoor de hsl naar roosendaal dan alleen nut zou hebben voor Zeeland....

En voor de steden Roosendaal en Bergen op Zoom, samen goed voor 130.000 inwoners, plus nog vele andere reizigers in de hele regio die via ander (openbaar) vervoer naar die stations reizen.

Bakpapier schreef:Een nieuw station vlissingen staat al langer op het wensenlijstje van vlissingen. Het probleem is dan echter de haven. Dit nieuwe station zou veel te dicht op de haven liggen, en ook te dicht op Souburg (al zou je dat kunnen sluiten maar dan is de vraag wat je ermee opschiet). En een station bij de haven schrappen zou vernietigend zijn voor de veerdienst naar Breskens.

Als je het station ter hoogte van de Sloeweg bouwt, zit je ruim na Souburg en ruim voor het havenstation. Technisch gezien best mogelijk dus.

Bakpapier schreef:De zeeuwse lijn trekt best veel reizigers, maar vooral tijdens de spits. Dan zitten die 6 bakken virm echt bomvol !

Dat kan ik niet bevestigen, maar het zou mij niets verbazen.
De mortuis nil nisi bene

Roeland
Berichten: 1016
Lid geworden op: wo 11 jul 2012, 10:53

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Roeland » wo 10 dec 2014, 17:12

Volgens mij kun je 90% van het probleem tegen 0% van de kosten oplossen:
* laat de IC voortaan alleen nog maar op de IC-haltes stoppen (Rsd, Bgn, Gs, Mdb, Vss, Vs)
* laat een sprinter rijden tussen Roosendaal en Goes (wellicht kun je dan ergens rond Bergen op Zoom nog een zinvol stationnnetje openen); deze sprinter sluit 's ochtends goed aan op de IC's naar Rotterdam en naar Vlissingen, en 's middags andersom
* sluit station Arnemuiden (ligt op fietsafstand van Middelburg, en alleen Arnemuiden is niet de moeite waard om ook op Goes - Middelburg 4x/uur te rijden)

Dan wordt de reis voor de meeste Zeeuwen gemiddeld 10 minuten sneller, bespaart NS een dure IC in de omloop, en kan dat sprintertje met het goedkoopste materieel rijden.

Bakpapier
Berichten: 1203
Lid geworden op: di 08 jul 2014, 15:46

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Bakpapier » wo 10 dec 2014, 17:14

Kijk en dat is het probleem dus: je kent Zeeland en de Zeeuwse situatie niet goed gnoeg om hier over te oordelen.

Ik denk dat drie stations in Vlissingen echt overkill is. De intercity moet namelijk sowieso doorrijden tot de haven, vnwege het veer Breskens. Vandaar reist men namelijk naar de randstad en veel minder naar lokale zeeuwse dorpen die de sprinter bedient. Dan krijg je twee ic stops vlak naast elkaar want je wil dn ook op 'Vlissingen CS' stoppen...

2 miljard voor een spoorboog die alleen regionaal verkeer een halfuur reistijd geeft is echt veel te veel geld. Leg dan liever geld in voor een betere verbinding met Zeeuws Vlaanderen of andere perifere regio's.

Gekko123
OVNL-beheerder
Berichten: 2299
Lid geworden op: za 25 apr 2009, 22:12
Locatie: Delft
Contacteer:

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Gekko123 » wo 10 dec 2014, 17:20

Materieeltechnisch gezien scheelt jouw plan misschien wel een omloop Roeland, maar als je gaat kijken naar personeelskosten heb ik het vermoeden dat je netto duurder uit bent. En laat personeel nu net het duurste onderdeel zijn voor de vervoersbedrijven.

Daarnaast heb ik het vermoeden (ik ken de lijn niet goed genoeg daarvoor) dat de door jou voorgestelde verbinding eigenlijk totaal niet voldoet aan de reizigersaantallen.

Jef400
Berichten: 4912
Lid geworden op: ma 06 jun 2011, 18:46

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Jef400 » wo 10 dec 2014, 17:31

Ik blijf erbij dat dit plan geldverspilling is. Talloze reizigers worden gedupeerd voor een groep reizigers die niet heel veel sneller op hun werk aankomen. Daarnaast vraag ik me af, wat voor dingen kun je nog meer voor die 2 miljard doen, kunnen we het nog beter naar Griekenland sturen.
De oorzaak is belangrijker dan het gevolg.

SuperGhost
Berichten: 3039
Lid geworden op: ma 28 jul 2014, 05:41

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor SuperGhost » wo 10 dec 2014, 18:06

Roeland schreef:Volgens mij kun je 90% van het probleem tegen 0% van de kosten oplossen:
* laat de IC voortaan alleen nog maar op de IC-haltes stoppen (Rsd, Bgn, Gs, Mdb, Vss, Vs)
* laat een sprinter rijden tussen Roosendaal en Goes (wellicht kun je dan ergens rond Bergen op Zoom nog een zinvol stationnnetje openen); deze sprinter sluit 's ochtends goed aan op de IC's naar Rotterdam en naar Vlissingen, en 's middags andersom...
Die sprinter kan dan prima een doorgetrokken IC Zwolle-Roosendaal zijn, want die heeft nu toch een overstap van 13 minuten te Roosendaal. Nu wordt die IC wellicht wel versneld over een jaar, maar dan wordt de overstap te Roosendaal er niet beter op (want komt dan ruim 12 minuten eerder aan in Roosendaal, waardoor de overstap 25 minuten wordt, of bij het doortrekken van de andere IC uit Amsterdam naar Zeeland blijft dat nog 10 minuten)

Nadeel van dit idee is overigens wel dat de stations tussen Goes en Bergen op Zoom een veel slechtere verbinding naar de Randstad krijgt, omdat er in Roosendaal ook geen goede overstap op de IC is. Voor dit plan is het dan wel van groot belang dat er dan minimaal wel een (zeer) goede overstap op de sprinter naar Den Haag komt.

Ronald
Berichten: 3330
Lid geworden op: do 13 mar 2008, 23:55

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Ronald » wo 10 dec 2014, 18:34

In de derde regel van de eerste alinea stel je dat de lijn alleen bestaansrecht heeft door het goederenvervoer. Dan vind ik omvorming tot HSL hoogst opmerkelijk. Ik zou, als je stelling waar is, er dan geen cent meer insteken, de boel aanbesteden en zo goedkoop mogelijk laten exploiteren.

Roeland
Berichten: 1016
Lid geworden op: wo 11 jul 2012, 10:53

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Roeland » wo 10 dec 2014, 19:06

Gekko123 schreef:Daarnaast heb ik het vermoeden (ik ken de lijn niet goed genoeg daarvoor) dat de door jou voorgestelde verbinding eigenlijk totaal niet voldoet aan de reizigersaantallen.


Dat klopt. die nieuwe sprinter moet je ook niet doen omdat-ie zo fantastisch bezet zal zijn (net zoals de sprinter die de wereldsteden Oosterbeek en Wolfheze met Arnhem verbindt :) ), maar alleen maar om de Zeeuwse IC rendabeler te maken. Wellicht dat je uit de reizigersgroei + besparing in het IC-segment net de meerkosten van die sprinter kunt dekken, als je erg veel geluk hebt.

Roeland
Berichten: 1016
Lid geworden op: wo 11 jul 2012, 10:53

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Roeland » wo 10 dec 2014, 19:09

SuperGhost schreef:Die sprinter kan dan prima een doorgetrokken IC Zwolle-Roosendaal zijn, want die heeft nu toch een overstap van 13 minuten te Roosendaal. Nu wordt die IC wellicht wel versneld over een jaar, maar dan wordt de overstap te Roosendaal er niet beter op (want komt dan ruim 12 minuten eerder aan in Roosendaal, waardoor de overstap 25 minuten wordt, of bij het doortrekken van de andere IC uit Amsterdam naar Zeeland blijft dat nog 10 minuten)


Voor Bgn zou dat een leuke extra verbinding zijn. Maar het lijkt me dat die IC teveel capaciteit heeft, en dus duurder is. Ik zat eerder te denken aan een kort sprintertje. Puur om een basisvoorziening overeind te houden.

Bakpapier
Berichten: 1203
Lid geworden op: di 08 jul 2014, 15:46

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Bakpapier » wo 10 dec 2014, 19:17

Ook ik vind dat de IC uit roosendaal in de spits best 1x per uur mag doorrijden naar Vlissingen (of naar Goes, dat is eigenlijk al voldoende). Geloof me, daar is in de spits echt wel voldoende animo voor, want de intercity is dan echt goed gevuld, zeker als er bakken worden afgetrapt te Roosendaal wat af en toe gebeurt. De ic roosendaal-zwolle zou kunnen worden gereden met wat meer bescheiden materiëel omdat dit nou niet de drukste trein ter wereld is ofzo.

Het nadeel is dat de ic uit zwolle en die uit dordt vrij dicht op elkaar aankomen te roosendaal, met slechts tussenpozen van 10 minuten. Dat betekent dus dat één van deze treinen eigenlijk 10 minuten zou moeten wachten op roosendaal om een enigszins regelmatige dienstregeling te krijgen. En dan heeft dat weinig meerwaarde t.o.v. een overstap.
Dan zou ik de IC uit zwolle 10 minuten laten wachten. De overstap is nu ook zoiets, maar het comfort van 10 minuten wachten in de trein t.o.v. moeten uitstappen zal opwegen.

Gebruikersavatar
Mr-W
Berichten: 2887
Lid geworden op: wo 22 mei 2013, 21:19

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Mr-W » wo 10 dec 2014, 19:31

Bakpapier schreef:Ook ik vind dat de IC uit roosendaal in de spits best 1x per uur mag doorrijden naar Vlissingen (of naar Goes, dat is eigenlijk al voldoende). Geloof me, daar is in de spits echt wel voldoende animo voor, want de intercity is dan echt goed gevuld, zeker als er bakken worden afgetrapt te Roosendaal wat af en toe gebeurt. De ic roosendaal-zwolle zou kunnen worden gereden met wat meer bescheiden materiëel omdat dit nou niet de drukste trein ter wereld is ofzo.
Lijkt me ook een goede optie, 7 bakken ICM of ICR kunnen al een deel van de reizigers meenemen en bespaart een overstap voor die groep.

Bakpapier schreef:Het nadeel is dat de ic uit zwolle en die uit dordt vrij dicht op elkaar aankomen te roosendaal, met slechts tussenpozen van 10 minuten. Dat betekent dus dat één van deze treinen eigenlijk 10 minuten zou moeten wachten op roosendaal om een enigszins regelmatige dienstregeling te krijgen. En dan heeft dat weinig meerwaarde t.o.v. een overstap.
Dan zou ik de IC uit zwolle 10 minuten laten wachten. De overstap is nu ook zoiets, maar het comfort van 10 minuten wachten in de trein t.o.v. moeten uitstappen zal opwegen.
Of je laat de intercity uit Zwolle als echte intercity rijden,dan heb je in Goes en Middelburg een regelmatige dienstregeling. Daarnaast rijden de hoofdbuslijnen dan ook iedere kwartier en je hebt een beter zeeuws totaalproduct :) :pos:

Bakpapier
Berichten: 1203
Lid geworden op: di 08 jul 2014, 15:46

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Bakpapier » wo 10 dec 2014, 19:41

Zoals ik in een ander topic al had aangegeven zouden de volgende stops van de IC roosendaal - zwolle kunnen worden geschrapt:

- Olst en Wijhe (indien er eindelijk eens een sprinter gaat rijden daar)
-Dieren
-Arnhem-Zuid
-Elst
-Nijmegen Lent
En dan kan het veel zinvollere Tilburg Universiteit worden toegevoegd (veel Zeeuwen studeren hier).
Daarmee kun je denk ik al een stuk eerder in Roosendaal aankomen zodat je inderdaad een mooiere dienstregelng krijgt.

SuperGhost
Berichten: 3039
Lid geworden op: ma 28 jul 2014, 05:41

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor SuperGhost » wo 10 dec 2014, 20:06

Olst en Wijhe is nog niet mogelijk (extra dubbelspoor nodig)
Dieren is ook nog niet mogelijk (moet er in de spits extra sprinters rijden en dat past nog niet)
Arnhem Zuid, Elst en Lent gaat per 2016 al gebeuren.

Olst, Wijhe en Dieren overslaan heeft overigens ook weinig effect op de tijden in Brabant, want je zit met het samenloopvak Arnhem-Nijmegen vast. Die stations overslaan zal alleen op Zutphen-Zwolle effect hebben, maar dan is er altijd nog extra infrastructuur nodig (dubbelspoor Olst-Deventer + extra perronspoor of zak/keerspoor Zutphen).

Dus laten we die discussie maar hierbuiten laten, want dat heeft dus weinig effect op de Zeeuwse lijn.

Gebruikersavatar
Suus
Berichten: 42311
Lid geworden op: ma 17 mar 2008, 17:42
Locatie: Delfshaven

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Suus » wo 10 dec 2014, 20:22

Volgens mij gaat er een ding heel erg mis in de beredenering van Obus, en dat is dat slechts 6,6% van de reizigers een nadeel zou ondervinden van deze wijziging. Echter, daarbij wordt even over het hoofd gezien dat van de reizigers die worden getroffen naar schatting zo'n 80% procent in de provincie Zeeland blijft. Dat zijn dus reizigers in Vlissingen, Middelburg of Goes die voor het gemak bij de reizigers die profiteren worden geschaard. Het percentage reizigers dat dus nadeel ondervindt is groter. Bovendien halen sprinter en intercity elkaar niet in op de Zeeuwse Lijn dus een aanbestede sprinter zorgt mogelijk ook nog voor een groter verlies van het aantal reizigers in de intercity, wat nu in twee treinen zit gaat zich niet evenwichtig over drie treinen spreiden. De rendabiliteit per trein neemt dus af.
Rame à l'approche

Gebruikersavatar
Vinny
Berichten: 12566
Lid geworden op: do 13 mar 2008, 19:07

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Vinny » wo 10 dec 2014, 22:23

Ik denk dat het meest verstandige is om tussen Lage Zwaluwe en Vlissingen twee keer per uur met overal stoppende treinen te laten rijden aangevuld met op werkdagen overdag één keer per uur een echte intercity.
"Dames en heren. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. Onze excuses voor het ongemak"

Jef400
Berichten: 4912
Lid geworden op: ma 06 jun 2011, 18:46

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Jef400 » wo 10 dec 2014, 22:39

Weekend mag ook wel. denk niet dat je veel bespaard in het weekend. Buiten het feit dat je een hoop mensen dupeert door 's weekends niet te rijden.
De oorzaak is belangrijker dan het gevolg.

Gebruikersavatar
Vinny
Berichten: 12566
Lid geworden op: do 13 mar 2008, 19:07

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Vinny » wo 10 dec 2014, 22:41

Er lijkt mij 's avonds en in het weekend geen marktvraag voor drie treinen per uur. Bovendien is snelheid dan minder relevant, maar klokvaste aansluitingen op ander openbaar vervoer (dat natuurlijk dan ook minder frequent gaat) is essentiëler.
"Dames en heren. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. Onze excuses voor het ongemak"

Jef400
Berichten: 4912
Lid geworden op: ma 06 jun 2011, 18:46

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Jef400 » wo 10 dec 2014, 22:42

Ik denk dat je in die tijden beter een stoptrein weg kan halen. Maar dat laatste wat je zegt kan ik me helemaal in vinden.
De oorzaak is belangrijker dan het gevolg.

Thom91
Berichten: 8817
Lid geworden op: zo 09 jan 2011, 19:32
Locatie: Enschede

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Thom91 » wo 10 dec 2014, 22:50

VIRM wordt met de modernisering 25% lichter en zal dus een hogere versnelling kennen. Hoeveel tijdswinst blijft er dan nog over?
Komt wel goed schatje.

Jef400
Berichten: 4912
Lid geworden op: ma 06 jun 2011, 18:46

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Jef400 » wo 10 dec 2014, 22:55

Een hoop denk ik. Zeker 10 minuten. Zijn echt een hoop stations die overgeslagen zullen worden.
De oorzaak is belangrijker dan het gevolg.

Bakpapier
Berichten: 1203
Lid geworden op: di 08 jul 2014, 15:46

Re: Voorstel m.b.t. Zeeuwse Lijn

Berichtdoor Bakpapier » wo 10 dec 2014, 23:23

Vinny schreef:Ik denk dat het meest verstandige is om tussen Lage Zwaluwe en Vlissingen twee keer per uur met overal stoppende treinen te laten rijden aangevuld met op werkdagen overdag één keer per uur een echte intercity.

Ik denk dat dat ook wel een kanshebbend plan is. Echter zijn stops op dordrecht zuid en lage zwaluwe niet echt nodig (worden al bediend door de treinen naar Breda). Op zevenbergen en oudenbosch kan 2x per uur worden gestopt (de sprinter dordt-roosendaal vervalt dan), en 1x per uur kan er inderdaad een volwaardige IC gereden laten worden. Naast maandag t/m vrijdag overdag zou deze ook op zondagavond moeten rijden ivm de studentenspits (het is dan echt erg druk in de trein).
De vraag van dordt-zuid/lage zwaluwe richting roosendaal lijkt mij vrij klein zo niet nihil, en men kan omreizen via Dordrecht cs. Maar als het echt een probleem is als hier niet gestopt wordt kan het ding natuurlijk ook op zelfs deze statoins stoppen.

Ik zou dus zeggen:

2x per uur IC (stopt ook op NOI, schiedam c, blaak, zevenbergen, oudenbosch, rilland-bath, krabbendijke, kruiningen-yerseke, kapelle-b, arnemuiden, vlissingen-s) eventueel zelfs te dordt-zuid en lage-zwaluwe
1x per uur IC overdag + zondagavond (stopt niet op de boven beschreven stations)


Terug naar “Ideeën OVer OV”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten